يکشنبه 1400/5/3 - 54 : 16

صفحه ویژه امام جمعه شهر اكبر آباد - استان فارس

معرفی امام جمعه
قاسم میرشکاری
قاسم میرشکاری
امام جمعه شهر: اكبر آباد
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
فارس شهرستان کوار اکبرآباد
تلفن دفتر امام جمعه:
07137802128
شماره فاکس:
07137803581
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/5/1
نمازجمعه اکبرآباد 01 مرداد 1400 (29-206)
نمازجمعه اکبرآباد 01 مرداد 1400 (29-206)
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه