جمعه 1400/2/24 - 44 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر فيروز‌آباد - استان فارس

معرفی امام جمعه
سید عزیزاله هاشمی زاده
سید عزیزاله هاشمی زاده
امام جمعه شهر: فيروز‌آباد
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
ميدان مدرس
تلفن دفتر امام جمعه:
38725344
شماره فاکس:
38737260
آرشيو خطبه ها
خطبه نماز جمعه 1397/6/30
تاكيد بر صبر و استقامت در برابر فشارهاي اقتصادي دشمن
تاكيد بر صبر و استقامت در برابر فشارهاي اقتصادي دشمن
ارتباط با امام جمعه