يکشنبه 1400/5/3 - 11 : 16

صفحه ویژه امام جمعه شهر داراب - استان فارس

معرفی امام جمعه
رضاصادقی
رضاصادقی
امام جمعه شهر: داراب
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خیابان امامزاده
تلفن دفتر امام جمعه:
53546291
شماره فاکس:
53546262
خطبه نماز جمعه 1400/5/1
« دفتر امام جمعه محور وحدت گروه ها و سلیقه های مختلف خواهد بود و بنده برای پیشرفت و آبادانی شهرستان داراب دست یاری و همکاری به سوی آحاد مردم و مسئولین دراز می کنم.»
« دفتر امام جمعه محور وحدت گروه ها و سلیقه های مختلف خواهد بود و بنده برای پیشرفت و آبادانی شهرستان داراب دست یاری و همکاری به سوی آحاد مردم و مسئولین دراز می کنم.»
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه