جمعه 1400/2/24 - 31 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر كازرون - استان فارس

معرفی امام جمعه
محمد صباحی
محمد صباحی
امام جمعه شهر: كازرون
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خیابان شریعتی
تلفن دفتر امام جمعه:
42211011
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1399/11/3
ارتش همیشه قهرمان ما در رزمایش اقتدار به خوبی قدرت خود را به رخ کشید
ارتش همیشه قهرمان ما در رزمایش اقتدار به خوبی قدرت خود را به رخ کشید
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه