يکشنبه 1400/7/4 - 9 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر داراب - استان فارس

معرفی امام جمعه
محمدرضا خسروی
محمدرضا خسروی
امام جمعه شهر: داراب
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خیابان امامزاده
تلفن دفتر امام جمعه:
53546291
شماره فاکس:
53546262
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
امام جمعه داراب: همراهی با تصمیم ولی خدا برای قیام و شهادت، نیاز به بنیان معرفتی "سدید و روحیه سازش ناپذیری" با نظام های امپریالیسمی دارد.
امام جمعه داراب: همراهی با تصمیم ولی خدا برای قیام و شهادت، نیاز به بنیان معرفتی
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه