جمعه 1400/2/24 - 7 : 6

صفحه ویژه امام جمعه شهر سروستان - استان فارس

معرفی امام جمعه
سیدعباس موسوی
سیدعباس موسوی
امام جمعه شهر: سروستان
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
سروستان،بلوار دانشگاه،خیابان شهیدشفیعی
تلفن دفتر امام جمعه:
۳۷۸۴۲۲۳۳
خطبه نماز جمعه 1399/11/24
مواعظ عددیه
مواعظ عددیه
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه