جمعه 1400/2/24 - 31 : 6

صفحه ویژه امام جمعه شهر زرقان - استان فارس

معرفی امام جمعه
محمدهادی ربانی شیرازی
محمدهادی ربانی شیرازی
امام جمعه شهر: زرقان
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان فارس،شهرزرقان،میدان امام خمینی
تلفن دفتر امام جمعه:
07132622002
شماره فاکس:
07132629009
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
6600097831
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/2/10
عدم برگزاری نماز جمعه به علت مصوبات ستاد ملی کرونا
عدم برگزاری نماز جمعه به علت مصوبات ستاد ملی کرونا
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه