يکشنبه 1400/7/4 - 27 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر قير و كارزين - استان فارس

معرفی امام جمعه
عنایت ا... اکبری
عنایت ا... اکبری
امام جمعه شهر: قير و كارزين
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قیر
تلفن دفتر امام جمعه:
54527007
شماره فاکس:
54527007
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
ادامه بحث تجسم اعمال
ادامه بحث تجسم اعمال
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه