يکشنبه 1400/7/4 - 35 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر زاهد شهر (شيب كوه) - استان فارس

معرفی امام جمعه
قهرمان عباسی
قهرمان عباسی
امام جمعه شهر: زاهد شهر (شيب كوه)
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
زاهدشهر-خیابان معلم-دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
07153432244
شماره فاکس:
07153434488
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/11/3
اهمیت تقوا
اهمیت تقوا
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه