يکشنبه 1400/7/4 - 5 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر شهر پير - استان فارس

معرفی امام جمعه
سیدعبدا... مؤمنی تبار
سیدعبدا... مؤمنی تبار
امام جمعه شهر: شهر پير
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
فارس.زرین دشت.بخش ایزدخواست.شهر شهرپیر
تلفن دفتر امام جمعه:
07153743566.09132278054
شماره فاکس:
07153743566
خطبه نماز جمعه 1399/7/4
خطبه ها ی نماز وحدت آفرین جمعه شهرپیر فارس
خطبه ها ی نماز وحدت آفرین جمعه شهرپیر فارس
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه