يکشنبه 1400/7/4 - 43 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر بوانات - استان فارس

معرفی امام جمعه
علی مدد زارع
علی مدد زارع
امام جمعه شهر: بوانات
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
خطبه نماز جمعه 1400/6/26
همانطور که حضرت آقا در دیدار با نمایندگان محترم مجلس فرمودند: «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل» این کلام عین فرمایش ولی امر مسلمین است که اطاعت از آن بر نمایندگان و دولت واجب شرعی است، به فرض که نمایندگان از این فرمایش امام تبعیت نکنند، و دنبال سهم خواهی باشند، و دنبال فشار بر دولت باشند، دولت باید محکم بایستد و آنچه مصلحت مردم و درخواست مردم است را انجام دهد.
همانطور که حضرت آقا در دیدار با نمایندگان محترم مجلس فرمودند: «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل» این کلام عین فرمایش ولی امر مسلمین است که اطاعت از آن بر نمایندگان و دولت واجب شرعی است، به فرض که نمایندگان از این فرمایش امام تبعیت نکنند، و دنبال سهم خواهی باشند، و دنبال فشار بر دولت باشند، دولت باید محکم بایستد و آنچه مصلحت مردم و درخواست مردم است را انجام دهد.
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه