يکشنبه 1400/7/4 - 33 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر نورآباد ممسني - استان فارس

معرفی امام جمعه
حسین شاکری فر
حسین شاکری فر
امام جمعه شهر: نورآباد ممسني
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
نورآبادممسنی/ بلوار هفت تیر- خیابان جهاد (دفتر امام جمعه)
تلفن دفتر امام جمعه:
09127479868
شماره فاکس:
07142523544
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/8/23
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه