يکشنبه 1400/7/4 - 28 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر خنج - استان فارس

معرفی امام جمعه
پیمان سالاری
پیمان سالاری
امام جمعه شهر: خنج
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرستان خنج . میدان امام خمینی . خیابان رسالت
تلفن دفتر امام جمعه:
071-52629729
شماره فاکس:
52629729
خطبه نماز جمعه 1400/4/11
مومنان باید همیشه و در همه زمان ها و مکان ها خواسته ی آنحضرت را بر خواسته خود مُقدَم بدارند. شخص مومن در مورد هر امری که میخواهد انجام دهد، باید بیاندیشد که آیا موافق خواسته آنحضرت است یا خیر؟ اگر بود انجام دهد، آن هم فقط بخاطر بدست آوردن رضایت ایشان نه بخاطر رضایت خویش و هوای نفسِ خود.
مومنان باید همیشه و در همه زمان ها و مکان ها خواسته ی آنحضرت را بر خواسته خود مُقدَم بدارند. شخص مومن در مورد هر امری که میخواهد انجام دهد، باید بیاندیشد که آیا موافق خواسته آنحضرت است یا خیر؟ اگر بود انجام دهد، آن هم فقط بخاطر بدست آوردن رضایت ایشان نه بخاطر رضایت خویش و هوای نفسِ خود.
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه