يکشنبه 1400/7/4 - 45 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر قادر آباد - استان فارس

معرفی امام جمعه
سید محمود ناظمی
سید محمود ناظمی
امام جمعه شهر: قادر آباد
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
فارس، قادرآباد، بلوار امام خمینی ره، کوچه امامت، دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
07144492227
شماره فاکس:
07144495015
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1400/6/26
با توجه به هفته اول مهر هفته بازگشایی مدارس: تعلل در انتخاب و معرفی وزیر آموزش و پرورش خسارت بار است. مهمترین وزارتخانه با سرپرست اداره می شود!!!
با توجه به هفته اول مهر هفته بازگشایی مدارس: تعلل در انتخاب و معرفی وزیر آموزش و پرورش خسارت بار است. مهمترین وزارتخانه با سرپرست اداره می شود!!!
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه