يکشنبه 1400/7/4 - 26 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر ششده - استان فارس

معرفی امام جمعه
هادی صدیق
هادی صدیق
امام جمعه شهر: ششده
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/11/19
تا خباثت آمریکا پابرجاست مرگ بر آمریکا هم بر زبان ماست
تا خباثت آمریکا پابرجاست مرگ بر آمریکا هم بر زبان ماست
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه