دیدار
1400/6/6
دیدار
دیدار بخشی از کاکنان دولت بمناسبت هفته ی دولت با امام جمعه در محل دفتر