چهارشنبه 1397/5/24 - 49 : 15

صفحه ویژه امام جمعه شهر نورآباد ممسني - استان فارس

معرفی امام جمعه
محمد یعقوبی
محمد یعقوبی
امام جمعه شهر: نورآباد ممسني
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
نورآبادممسنی/ بلوار هفت تیر- خیابان جهاد (دفتر امام جمعه)
تلفن دفتر امام جمعه:
09173379428
شماره فاکس:
07142523544
خطبه نماز جمعه 1397/5/5
آب دارد تمام می شود کجا می خواهیم برویم. آب برای خوردن نداریم کشاورزی که هیچ!!! رعایت کنید
آب دارد تمام می شود کجا می خواهیم برویم. آب برای خوردن نداریم کشاورزی که هیچ!!! رعایت کنید
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر نورآباد ممسني
محل برگزاری نماز جمعه - مسجد جامع شهر نورآباد
ارتباط با امام جمعه