پنج شنبه 1399/1/14 - 39 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر نوبندگان - استان فارس

معرفی امام جمعه
محمدکاظم سمتی
محمدکاظم سمتی
امام جمعه شهر: نوبندگان
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
فارس-فسا- نوبندگان
تلفن دفتر امام جمعه:
07153423842
شماره فاکس:
07153423842
سامانه پیام کوتاه:
09176334383
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
برآنان که ایمان آوردند ونیکوکار شدند باکی نیست در آنچه از متأثرات خوردند،هرگاه تقوا پیشه گرفتند وایمان آرند وکارهای نیک کنند وبازتوبه کردهوپرهیزگار شوند وایمان آورند واگر دیگر بارلغزش کردند باز پرهیزگار ونیکوکار شوند که خدانیکوکاران را دوست می دارد
برآنان که ایمان آوردند ونیکوکار شدند باکی نیست در آنچه از متأثرات خوردند،هرگاه تقوا پیشه گرفتند وایمان آرند وکارهای نیک کنند وبازتوبه کردهوپرهیزگار شوند وایمان آورند واگر دیگر بارلغزش کردند باز پرهیزگار ونیکوکار شوند که خدانیکوکاران را دوست می دارد
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه