جمعه 1397/4/1 - 13 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر گله دار - استان فارس

معرفی امام جمعه
سیداحمد علوی فالی
سیداحمد علوی فالی
امام جمعه شهر: گله دار
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
فارس شهرستان مهر شهر گله دار
تلفن دفتر امام جمعه:
07152853144
شماره فاکس:
07152853133
نشانی کانال تلگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/3/25
برای مبارزه با مشکلات اقتصادی نیاز به همکاری همگانی است
برای مبارزه با مشکلات اقتصادی نیاز به همکاری همگانی است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر گله دار
محل برگزاری نماز جمعه -
ارتباط با امام جمعه