چهارشنبه 1397/11/3 - 3 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر قير و كارزين - استان فارس

معرفی امام جمعه
عنایت ا... اکبری
عنایت ا... اکبری
امام جمعه شهر: قير و كارزين
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قیر
تلفن دفتر امام جمعه:
54527007
شماره فاکس:
54527007
خطبه نماز جمعه 1397/6/16
دولت شبانه روز باید فعال بوده و عوامل مخل اقتصادی را برطرف کند
دولت شبانه روز باید فعال بوده و عوامل مخل اقتصادی را برطرف کند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه