دوشنبه 1397/7/30 - 55 : 21

صفحه ویژه امام جمعه شهر قير و كارزين - استان فارس

معرفی امام جمعه
عنایت ا... اکبری
عنایت ا... اکبری
امام جمعه شهر: قير و كارزين
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قیر
خطبه نماز جمعه 1397/6/16
دولت شبانه روز باید فعال بوده و عوامل مخل اقتصادی را برطرف کند
دولت شبانه روز باید فعال بوده و عوامل مخل اقتصادی را برطرف کند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه