چهارشنبه 1397/5/24 - 51 : 15

صفحه ویژه امام جمعه شهر زاهد شهر (شيب كوه) - استان فارس

معرفی امام جمعه
قهرمان عباسی
قهرمان عباسی
امام جمعه شهر: زاهد شهر (شيب كوه)
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
زاهدشهر-خیابان معلم-دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
07153432244
شماره فاکس:
07153434488
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/5/19
سودجویی، مال اندوزی و ثروت منشی، خصیصه رژیم های کاپیتالی و صهیونیستی
سودجویی، مال اندوزی و ثروت منشی، خصیصه رژیم های کاپیتالی و صهیونیستی
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر زاهد شهر (شيب كوه)
محل برگزاری نماز جمعه - مسجد جامع زاهدشهر
ارتباط با امام جمعه