چهارشنبه 1397/5/24 - 50 : 15

صفحه ویژه امام جمعه شهر صفاشهر (دهبيد) - استان فارس

معرفی امام جمعه
مهدی نقوی
مهدی نقوی
امام جمعه شهر: صفاشهر (دهبيد)
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر صفاشهر (دهبيد)
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه