پنج شنبه 1399/1/14 - 31 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر رونيز - استان فارس

معرفی امام جمعه
عبدالرزاق دسترنج
عبدالرزاق دسترنج
امام جمعه شهر: رونيز
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
فارس استهبان رونیزغلیا
تلفن دفتر امام جمعه:
07153281748
شماره فاکس:
07153281748
سامانه پیام کوتاه:
30009511300014
خطبه نماز جمعه 1398/11/11
احسان و نیکی،دهه فجر،معامله قرن،شاخص های نماینده اصلح
احسان و نیکی،دهه فجر،معامله قرن،شاخص های نماینده اصلح
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه