پنج شنبه 1398/4/27 - 13 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر دبيران - استان فارس

معرفی امام جمعه
ابوالفضل مهربان جهرمی
ابوالفضل مهربان جهرمی
امام جمعه شهر: دبيران
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه