جمعه 1397/4/1 - 18 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر سعادت شهر - استان فارس

معرفی امام جمعه
محمدامین عزیزی
محمدامین عزیزی
امام جمعه شهر: سعادت شهر
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
سعادت شهر- ابتدای بلوار معلم
تلفن دفتر امام جمعه:
43562224
شماره فاکس:
43566373
خطبه نماز جمعه 1396/11/27
بیایید چشم وهم چشمی هارا کناربگذارید واز نصب بنر برای متوفی ها خودداری کنیدوهزینه آن را به نیت ((درگذشته))به فقرابدهید
بیایید چشم وهم چشمی هارا کناربگذارید واز نصب بنر برای متوفی ها خودداری کنیدوهزینه آن را به نیت ((درگذشته))به فقرابدهید
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر سعادت شهر
محل برگزاری نماز جمعه - امام خمینی(ره)
ارتباط با امام جمعه