يکشنبه 1397/5/28 - 40 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر خنج - استان فارس

معرفی امام جمعه
رضا صفایی
رضا صفایی
امام جمعه شهر: خنج
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرستان خنج. شهرک گلدان. جنب مسجد اهلبیت(ع)
تلفن دفتر امام جمعه:
071-52629729
شماره فاکس:
52629729
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1396/11/20
جمهوریت و اسلامیت دو شرط اساسی حکومت اسلامی است
جمهوریت و اسلامیت دو شرط اساسی حکومت اسلامی است
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر خنج
محل برگزاری نماز جمعه - مسجد اهلبیت(ع)
ارتباط با امام جمعه