پنج شنبه 1399/1/14 - 2 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر نورآباد ممسني - استان فارس

معرفی امام جمعه
حسین شاکری فر
حسین شاکری فر
امام جمعه شهر: نورآباد ممسني
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
نورآبادممسنی/ بلوار هفت تیر- خیابان جهاد (دفتر امام جمعه)
تلفن دفتر امام جمعه:
09127479868
شماره فاکس:
07142523544
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/16
اگر زینب آن رسالت خودش را انجام نمی داد معلوم نبود امروزه ما چقدر امام حسین شناس باشیم
اگر زینب آن رسالت خودش را انجام نمی داد معلوم نبود امروزه ما چقدر امام حسین شناس باشیم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه