جمعه 1397/4/1 - 11 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر كوهنجان - استان فارس

معرفی امام جمعه
محمدرضا صالح
محمدرضا صالح
امام جمعه شهر: كوهنجان
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/3/18
امام علی (ع)ملاک ومعیار حق
امام علی (ع)ملاک ومعیار حق
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر كوهنجان
محل برگزاری نماز جمعه -
ارتباط با امام جمعه