پنج شنبه 1399/1/14 - 49 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر زرقان - استان فارس

معرفی امام جمعه
محمدهادی ربانی شیرازی
محمدهادی ربانی شیرازی
امام جمعه شهر: زرقان
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان فارس،شهرزرقان،میدان امام خمینی
تلفن دفتر امام جمعه:
07132622002
شماره فاکس:
07132629009
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
مگر این مجلس ماهیانه چقدر حقوق می دهد ؟.یک آقایی می گوید یک میلیارد و بیشتر از آن خرج تبلیغات و انتخابات می کنم
مگر این مجلس ماهیانه چقدر حقوق می دهد ؟.یک آقایی می گوید یک میلیارد و بیشتر از آن خرج تبلیغات و انتخابات می کنم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه