دیدار امام جمعه محترم پابدانا ( منطقه طغرلجرد) با امکام جمعه محترم باغین
1397/7/28
دیدار امام جمعه محترم پابدانا ( منطقه طغرلجرد) با امکام جمعه محترم باغین
حجه الاسلام والمسلمین جعفری امام جمعه محترم پابدانا با حجه الاسلام والمنسلمین اسماعیل زاده دیدار و در مورد مسائل فرهنگی گفتگوکردند.
حجه الاسلام والمسلمین جعفری امام جمعه محترم پابدانا با حجه الاسلام والمنسلمین اسماعیل زاده دیدار و در مورد مسائل فرهنگی گفتگوکردند.