مداحی محمد پور یزدیزاده یکی از نوجوانان در نماز جمعه 2 مهر ماه
1397/7/28
مداحی محمد پور یزدیزاده یکی از نوجوانان در نماز جمعه 2 مهر ماه
این هفته یکی از نوجوانان ستاد نماز جمعه باغین در نماز جمعه به مداحی در وصف سالار شهیدان پرداختند.
این هفته یکی از نوجوانان ستاد نماز جمعه باغین در نماز جمعه به مداحی در وصف سالار شهیدان پرداختند.