حضور امام جمعه محترم وبرادر حسین شجاعی در مراسم عزاداری مسجد امام (ره)
1397/7/28
حضور امام جمعه محترم وبرادر حسین شجاعی در مراسم عزاداری مسجد امام (ره)
حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل زاده و برادر حسین شجاعی در مراسم عزاداری که در مسجد امام (ره) برگزار شد شرکت کردند.
حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل زاده و برادر حسین شجاعی در مراسم عزاداری که در مسجد امام (ره) برگزار شد شرکت کردند.