جمعه 1396/12/4 - 1 : 2
مشخصات امام جمعه
محسن رضا بشارت میمندی
محسن رضا بشارت میمندی
ميمند
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/1/27
اخبار
ارتباط با امام جمعه