پنج شنبه 1396/9/23 - 38 : 5
مشخصات امام جمعه
محسن رضا بشارت میمندی
محسن رضا بشارت میمندی
ميمند
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/1/27
اخبار
ارتباط با امام جمعه