شنبه 1399/7/5 - 9 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر كازرون - استان فارس

معرفی امام جمعه
محمد صباحی
محمد صباحی
امام جمعه شهر: كازرون
استان : فارس
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خیابان شریعتی
تلفن دفتر امام جمعه:
42211011
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
تریبون نماز جمعه بهترین محل برای گزارش نماینده مجلس و انعکاس خدمات به مردم است
تریبون نماز جمعه بهترین محل برای گزارش نماینده مجلس و انعکاس خدمات به مردم است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه