جمعه 1396/12/4 - 3 : 2
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ارتباط با امام جمعه