پنج شنبه 1396/9/23 - 49 : 5
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ارتباط با امام جمعه