جمعه 1396/12/4 - 13 : 2
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ارتباط با امام جمعه