سه شنبه 1396/8/30 - 44 : 20
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/7/16
ارتباط با امام جمعه